บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ฉบับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ฉบับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Free!
Page 2 Page 3

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศในการเจริญพระพุทธมนต์ จึงลงมติให้ใช้บทสวดในหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานเต็มสูตร โดยให้เพิ่มบทธัมมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการจัดพิมพ์ในนามมหาเถรสมาคม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้