เมนูพระคัมภีร์ 2014

เมนูพระคัมภีร์ 2014 Free!
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร ตัวอย่าง

เมนูพระคัมภีร์ โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ประจำวัน และต่อเนื่อง ครบ 12 เดือน (ให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์ หาที่สงบใคร่ครวญพระคำ รับการทรงนำด้วยการภาวนาอธิษฐาน)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้