เรื่องเล่าของฉันในวันที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

เรื่องเล่าของฉันในวันที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี Free!
Page 2 Page 3

       บันทึกชีวิตเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ล้วนเป็นผู้หญิง การที่นำเสนอความทุกข์ของเพื่อนหญิงเหล่านี้มักสะท้อนปัญหาทางสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง ในเรื่องเพศตามกรอบของวิถีทางของวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ที่เป็นรากฐานของรูปแบบความรักที่ผลักดันให้ชีวิตผู้หญิงไทยต้องตกอยู่ในความเสี่ยงที่ตนเองอาจไม่ได้ก่อ หากไม่ใช่การติดเชื้อก็มักจะมาในรูปแบบของความรุนแรงทางเพศอื่นๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้