อานิสงส์แห่งการบวชตอบแทนคุณผู้ให้กำเนิด

อานิสงส์แห่งการบวชตอบแทนคุณผู้ให้กำเนิด Free!
Page 2 Page 3

       "บวชนี้ย่อมมีผลานิสงส์อย่างมากมาย องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทไว้โดยอเนกประการว่า ทาสสฺส อานนฺท ดูกรอานนท์ บุคคลใดมีศรัทธาบรรพชาทาสกรรมกรให้เป็นสามเณร หรือสามเณร มีอานิสงส์ ๔ กัลป์ บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณี มีอานิสงส์ ๘ กัลป์ และถ้าอุปสมบทจะได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัลป์ หากอุปสมบทได้อานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ถ้าอุปสมบทตนเองในพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะได้อานิสงส์ถึง ๖๔ กัลป์ บุคคลใดได้บรรพชาบุตรตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ..."

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานผ้าไตรจีวร
ในการอุปสมบทนายสุรชัย (เอสดี้) ศรีนรจันทร์
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ พันธสีมา วัดประชาราษฎร์นิมิต อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขออานิสงส์ธรรมทานนี้สำเร็จแก่ผู้อุปสมบท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้