ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก (หลวงพ่อจรัญ)

ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก (หลวงพ่อจรัญ) Free!
Page 2 Page 3
 • 122 หน้า
 • 1.29 MB
 • 10 ส.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      หนังสือ “ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก” เล่มนี้ เกิดขึ้นจากคณะทำงานที่ได้เห็นว่าสถาบันครอบครัวในปัจจุบันนี้ หลายท่านมีปัญหา และไม่รู้จะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไร? จึงรวมรวมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญฯ ที่ได้แนะนำให้ญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติ และได้ผลเป็นรูปธรรมมากมาย จากหนังสือกฏแห่งกรรมเล่มต่าง ๆ มาพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พ่อแม่ลูก ได้นำเอาธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกวิธี อันจะเป็นการนำมาซึ่งหน้าที่ ความรัก ความอบอุ่น ความเมตตา ความจริงใจที่มีให้แก่กัน 

       คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับใครหลาย ๆ คน ที่ยังหาทางออกไม่ได้ และเป็นที่มาของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นในครอบครัวของท่านทั้งหลาย  จึงขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์ เผยแผ่ และนำเอาข้อคิดข้อธรรมที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถาบันครอบครัวที่รักของท่านทั้งหลายต่อไป...สาธุ     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เอกภพ ถาวรจิตร
  13 Jan 20 10:42
  ขอบพระคุณมากๆครับ หนังสือที่ดีมากๆครับ
 • Janis
  4 Oct 17 10:02
  ขอบคุณมากค่ะ
 • Tangerine Suthison
  24 Jun 14 17:51
  ขอบพระคุณค่ะ
 • พจนีย์ รอดซุง
  20 Aug 13 18:50
  ขอบพระคุณค่ะ
 • arrak
  14 Aug 13 00:37
  ขอบพระคุณครับ
1 2 3 4