เห็นทุกข์ สนุกดี ตัวอย่าง

เห็นทุกข์ สนุกดี ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ “เห็นทุกข์ สนุกดี” เขียนโดย พระอาจารย์ดุษฏี เมธังกุโร จะชี้ให้เราเห็นว่า ความทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่ง

แล้วมันก็ผ่านไป ในช่วงเวลาที่ความทุกข์ผ่านมานั้น เราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหน เป็นสุขท่ามกลางความทุกข์ หรือเป็นทุกข์ทั้งๆที่มันควรจะมีความสุข

ถ้าเรามองความทุกข์นั้นเสียใหม่ บางทีชีวิตอาจจะสวยสดใสอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เมื่อเห็นทุกข์เป็นเรื่องสนุกแล้ว ความสุขก็ไม่ไกลเกินเอื้อมหรอก จริงไหม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • คมกฤษ สาพรัด
    6 Jul 15 09:36
    เห็นทุกข์ ก็สามารถมองเห็นตัวตนของเราเอง
1