ศาสนธรรม ธรรมะ คือธรรมชาติ

ศาสนธรรม ธรรมะ คือธรรมชาติ Free!
Page 2 Page 3
 • 170 หน้า
 • 4.01 MB
 • 9 พ.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รวบรวมบทเทศนาธรรมและบันทึกของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๒) เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพุทธธรรม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
-พุทธทาสกับสวนโมกข์
-การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
-ไตรสิกขา
-สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
-ธรรมะในฐานะระบบการดำเนินชีวิต
-ธรรมะในฐานะระบบการพัฒนามนุษย์
-ธรรมะในฐานะระบบการศึกษา
-ปณิธานเบื้องปลายชีวิต

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jinsugee
  29 Aug 13 09:46
  ขอบคุณค่ะ
1