ผู้แอบแฝง

ผู้แอบแฝง Free!

       หนังสือ ผู้แอบแฝง  เป็นเรื่องพระวินัยสงฆ์ ที่ได้ศึกษาขณะบวชเรียน แต่ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรม   เมื่อได้ยินคำบรรยายธรรม ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยทราบมาก่อน 
บางครั้งนึกได้ว่าความรู้ยังน้อยนัก ยังไม่รู้จักธรรม ไม่เข้าใจธรรมในชีวิตประจำวัน ที่เกิดขึ้นดับไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นกระแสจิตเกิดดับสืบต่อกันทีละขณะอย่างรวดเร็วเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนตาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นายกมล
    6 Aug 13 21:20
    สาธุ. แด่ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1