วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง Free!
Page 2 Page 3

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
เป็นวิชาที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับสารฉนวนภายใต้แรงดันไฟฟ้าสูง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลร้ายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าแรงสูง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หลอดเรืองแสงต่าง ๆ เตาหลอมแบบอาร์ก เครื่องกรองฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต ตลอดจนเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ในการวิจัยทางพลาสมา เป็นต้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของ ก.ว.

จากหนังสือเล่มนี้ จะได้ศึกษาถึง...
- การดิสชาร์จในสารฉนวนชนิดต่าง ๆ
- การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง
- การวัดไฟฟ้าแรงสูง
- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง
- การประสานการฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
- เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
- เป็นคู่มือประกอบการทำงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูง
--------
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ดูรายการหนังสือของสำนักพิมพ์ได้ที่ www.tpabook.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • กังฟู
  17 Oct 16 15:32
  เป็นประโยชน์มากครับ
 • อีส
  20 Nov 15 21:29
  เป็นประโยข์มากครับ ขอบคุณ
 • วิว วี่
  12 Jun 14 11:53
  ขอบคุณมากครับผม
 • kong
  5 Feb 14 23:59
  good
 • sawang
  12 Nov 13 10:54
  ขอบคุณ สำหรับสาระดีดี
1