ชีวิตที่เป็นไท 5 (ตัวอย่าง)

ชีวิตที่เป็นไท 5 (ตัวอย่าง) Free!
  • 8 หน้า
  • 2.52 MB
  • 30 พ.ค. 2556
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือชีวิตที่เป็นไท เล่ม5 เรื่องราวเป็นชีวิตจริงของบุคคลที่มีการศึกษาสูง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ค้าหาสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ในหนังสือเล่มนี้ แล้วท่านจะสามารถประยุกต์แนวคิดต่างๆ ไปใช้ในชีวิตได้อย่างแน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้