นะโม ศักดิ์สิทธิ์

นะโม ศักดิ์สิทธิ์ Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 2.95 MB
 • 19 ก.พ. 2556
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ นะโม ศักดิ์สิทธิ์ เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการสวด ๓ ด้านด้วยกัน
๑. ได้ความรู้ คือ รู้ว่าบทสวดนะโมนั้นมีความเป็นมาอย่างไร มีความหมายที่ลึกซึ้งอะไรแอบแฝงอยู่บ้าง รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับนะโม
๒. ได้ความขลัง คือ ผู้เขียนได้แนะนำวิธีสวดนะโมอย่างไรให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์
๓. ได้ความพ้นทุกข์ คือ ผู้เขียนได้ให้แนวทาง ข้อคิดจากการสวดนะโมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ หากท่านสนใจสามารถซื้อเล่มสมบูรณ์ได้โดยผ่านทาง

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Supaporn Sae-Chia
  16 Feb 13 23:25
  อ่านง่าย ได้ใจความค่ะ
1