ธรรมะ สปอตไลต์

ธรรมะ สปอตไลต์ Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 1.86 MB
  • 11 ม.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      "หมอน...มีไว้สำหรับหนุนศีรษะ ธรรมะ...มีไว้สำหรับหนุนใจ
                 สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม"
                              ธรรมะสปอตไลต์ 


                  "ไฟหน้ารถมันสาดส่องนำไปข้างหน้า
          ทำให้มองเห็นว่ามีหลุมมีบ่อตรงไหน มีอะไรกีดขวาง
   เป็นทางตรงหรือทางโค้ง ตรงไหนต้องเลี้ยว ตรงไหนต้องถอย
            ตรงไหนต้องค่อยๆ ไป จนถึงจุดหมายปลายทาง
         รถฉันใด ชีวิตคนก็ฉันนั้น จำต้องมีความรู้ มีสติปัญญา
         เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้ชีวิตดำเนินไป เพราะความรู้
          จะช่วยส่องเหตุ ส่องผล ส่องผิด ส่องถูก ส่องทิศทาง
                   ทั้งคอยกำจัดความมืดมนให้แก่ชีวิต"
                        
                                              
  พระราชธรรมวาที

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้