เรื่องเล่าชาวพุทธ

เรื่องเล่าชาวพุทธ Free!
Page 2 Page 3

     สาระสำคัญ : นำเสนอเกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา ที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีอันยิ่งใหญ่ในอดีตชาติมาเป็นเวลานานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยข้อมูลที่นำเสนอ ได้ค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาเน้นข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าโดยตรง จึงใช้ชื่อว่า เรื่องเล่าชาวพุทธ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • peak
  5 Feb 14 18:17
  ขอบคุณครับ
 • france
  27 Mar 13 17:48
  thank you
 • Acherapon
  8 Feb 13 17:48
  Thanks
 • krit kess
  19 Jul 12 00:00
  สาธุครับ
1