พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ Free!

ฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ ๓๒  /มกราคม ๒๕๕๕
เปลี่ยนชื่อใหม่จาก "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" เป็น "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"
ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
เป็นการพิมพ์ครั้งแรก ของฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก-ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระองค์วรรณฯ ต่อมาได้ขยายบทความชิ้นนั้นมาเป็นหนังสือขนาดย่อม แล้วมาขยายเป็นฉบับขยายความดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักพุทธธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎีกา, อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มกระจ่างไว้ครบถ้วน สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประจำบ้าน

       นับเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นับเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเสมอมา จนปัจจุบัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่
http://www.ebooks.in.th/search/writer/พระพรหมคุณาภรณ์

อัพเดทไฟล์หนังสือเป็นฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ที่ ebooks.in.th เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2555 เวลา 16.30 น.
ท่านใดดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ กรุณาโหลดใหม่เพื่อข้อมูลที่อัพเดท
ไฟล์ใหม่นี้คมชัดกว่าเพราะพิมพ์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ส่วนไฟล์เก่าเป็นไฟล์สแกนจากหนังสือซึ่งขนาดไฟล์ใหญ่กว่าแต่ขาดความคมชัด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สายพิณ ศรีสุข
  29 Mar 14 08:52
  กราบนมัสการ ขอพระเดชพระคุณท่านมีสุขภาพแข็งแรง ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ นำความรู้นี้มาสู่ประชาชนทั้งหลาย ให้บุญกุศลนี้ จงมีแด่ท่าน
 • ปรีชา ถาวรยุทธเดช
  15 Jan 14 09:08
  เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องกรรมได้ดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา
 • สุกัญญา คงเพชร
  21 Nov 13 15:30
  ดีมากๆคะ
 • สมบูรณ์ ช
  5 Nov 13 07:12
  Great Great Great
 • ดารันตร์ ณสุดแดนดารา
  15 Jul 13 10:05
  สุดยอดแห่งตำราธรรมในยุคนี้
1 2 3 4 5  ...