พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ Free!
Page 2 Page 3

ฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ ๓๙  /พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เปลี่ยนชื่อใหม่จาก "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" เป็น "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"
ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
พิมพ์ครั้งแรกฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก-ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระองค์วรรณฯ ต่อมาได้ขยายบทความชิ้นนั้นมาเป็นหนังสือขนาดย่อม แล้วมาขยายเป็นฉบับขยายความดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักพุทธธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎีกา, อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มกระจ่างไว้ครบถ้วน สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประจำบ้าน

       นับเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นับเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเสมอมา จนปัจจุบัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พระภิกษุอุทัย อุทยญาโณ
  29 Jan 15 17:32
  ให้สาระและความรู้มากๆโดยเฉพาะธรรมะ
 • สิปปกร
  3 Dec 14 15:26
  อนุโมทนา สาธุครับ
 • วณิช ไทรสาหร่าย
  16 Oct 14 08:52
  อนุโมทนาสาธุครับ
 • trutai@hotmail.com
  19 Sep 14 09:11
  เคยอ่านพุทธธรรมฉบับเดิม ดีใจที่เจอe-book ขยายความมาก downloadไปแล้ว ขออนุญาต linkไปเผยแพร่ อนุโมธนาสาธุผู้เผยแพร่
 • ีสุธรรกร
  6 Sep 14 14:08
  ขอขอบพระคุณทึ่แบ่งปัน ขออนุโมทนาบุญค่ะ
1 2 3 4 5  ...