วิปัสสนาวงศ์

วิปัสสนาวงศ์ Free!
Page 2 Page 3

ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนากรรมฐานและเส้นทางเดินแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งแต่สมัยพระโสณะและพระอุตตระสองพระอริยบุคคลที่ถูกส่งให้มาเผยแผ่พระศาสนธรรมในแถบสุวรรณภูมิ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • banporn
  19 May 12 00:23
  สาธุ
 • Friend Love King
  15 May 12 19:50
  สาธุ
 • gritashanont
  15 May 12 19:42
  สาธุครับ
 • Fine Lee
  15 May 12 19:34
  มีประโยชน์มากๆ ค่ะ และขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ แบบนี้ค่ะ :D
1