วิถี (MetaWay To Freedom)

วิถี (MetaWay To Freedom) Free!
Page 2 Page 3

วิถีของคนเราล้วนต่างกัน บางครั้งเดินในทางที่ดี บางครั้งเดินในทางที่ลำบาก หรือแม้บางครั้งต้องสร้างทางเดินให้กับตัวเอง เราเลือกทางเดินได้เพียงทางเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรามีทางเลือกเดียว จงใช้ประสบการณ์ของตนและผู้อื่นเลือกทางนั้นให้ดี ขอบคุณหินก้อนเล็ก ๆ ที่ช่วยทำให้เท้าได้สัมผัสความลำบาก ขอบคุณแสงแดดที่สอดส่องแสงและความร้อนขณะเดินทาง ขอบคุณสายลมที่ช่วยทำให้เย็นและเห็นฝุ่นละออง ขอบคุณเพื่อนร่วมทาง ดอกไม้ ใบหญ้าข้างทาง ขอบคุณต้นไม้ที่โบกกิ่งก้านให้กำลังใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้