บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร

บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร Free!
Page 2 Page 3

บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

       เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย เทิดทูนพระเมตตาธรรม ให้ประทับไว้ในจิตใจของปวงชน แสดงพระปฏิปทาและพระจริยวัตรอันงดงามให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนผู้มาภายหลัง และเพื่อเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาและเสริมสร้างปสาทะในบวรพุทธศาสนาของสาธุชนทั่วไป หนังสือฉบับนี้ จึงเป็นเสมือนพระอนุสสรณียวัตถุในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์นั้นตลอดไป

ดาวน์โหลดหนังสือ "บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อนันตา นิรัณชาติ
  9 Apr 16 12:14
  นับเป็นธรรมบรรณาการให้อัพโหลดอ่านกันอย่างทั่วถึง เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ สาธุธรรมนำสว่างสร้างชีวิตให้มีคุณค่าแด่พุทธศาสนิกชนทั่วหล้า
 • โชติ
  5 Feb 16 09:01
  อนุโมทนาสาธุ ที่เผยแพร๋เป้นธรรมทาน เป็นบุญที่ได้รับชมสิ่งดีที่มีค่าอย่างยิ่ง
 • Mali Chamberland
  26 Dec 15 20:07
  เป็นอะไรที่ดีมากมากค่ะ และดีสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ เพราะผวกเราไปซื้อหามาอ่านได้ยากค่ะ
 • Nuu Noi Ja
  22 Dec 15 17:12
  อนุโมทนาบุญคะ
 • Nuu Noi Ja
  22 Dec 15 16:36
  สาธุคะ
1 2 3