คู่มือ...พ่อแม่/ผู้ปกครอง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

คู่มือ...พ่อแม่/ผู้ปกครอง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น Free!
Page 2 Page 3
 • 60 หน้า
 • 1.84 MB
 • 27 ส.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือคู่มือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ปรารถนาในบุตลหลานของท่าน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมปัจจุบัน และเพื่อได้ทราบถึงสถานการณ์ สาเหตุ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทราบถึงพัฒนาการทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การสร้างสัมพันธภาพกับลูกที่เป็นวัยรุ่น การสอนลูกให้รู้จักทักษะการปฏิเสธ ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญา การวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม รวมถึงรายชื่อหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถขอคำปรึกษาได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Pumchmin
  10 Jul 18 12:51
  ความคิดเห็นของคุณ
 • 17 Jun 14 07:48
  thx
 • golf
  6 Nov 13 18:44
 • 30 Oct 13 01:13
 • ศศิธร
  28 Aug 13 15:31
  Thx
1