พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ Free!
Page 2 Page 3

ฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ ๓๙/พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เปลี่ยนชื่อใหม่จาก "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" เป็น "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"
ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
พิมพ์ครั้งแรกฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก-ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระองค์วรรณฯ ต่อมาได้ขยายบทความชิ้นนั้นมาเป็นหนังสือขนาดย่อม แล้วมาขยายเป็นฉบับขยายความดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักพุทธธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎีกา, อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มกระจ่างไว้ครบถ้วน สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประจำบ้าน

       นับเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นับเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเสมอมา จนปัจจุบัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เจริญ วงศ์อริยะกวี
  20 Mar 17 14:12
  กราบสาธุครับ
 • Thanapol Sairot
  19 Feb 17 09:18
  สาธุ
 • Sanoud Throngpradit
  6 Feb 17 10:36
  ขอบคุณมากจากหนังสือดีๆ
 • Malinee
  10 Dec 16 10:12
  Your Comment
 • กมล ฅนสวน
  28 Nov 16 19:19
  ขอบคุณครับ
1 2 3 4 5  ...