กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส

ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เริ่มต้น 6.25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
นานสูงสุด 1 ปี

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน ธกส

สิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคาร ธกส หรือกู้เงิน ธกส ในปี 2567 ก็คือผู้ที่มีสิทธิขอกู้ได้นั้นต้องเป็นเกษตรกรหรือเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี หากจะว่ากันตามตรงแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องรู้สำหรับใครก็ตามที่อยากกู้เงิน ธกส เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร โดยเฉพาะสินเชื่อเงินด่วน ธกส จึงเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับเกษตรกรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การกู้เงิน ธกส ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ บริการกู้เงิน ธกส สินเชื่อโควิด และกู้เงินกับ ธกสภายใต้สินเชื่อทายาทเกษตรกร เป็นต้น โดยหากท่านใดที่สนใจกู้เงิน ธกส โครงการไหนเป็นพิเศษ ก็คงต้องไปศึกษาวิธีขอเงินกู้ ธกส และเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม

มีเงินลงทุนธุรกิจการเกษตรด้วยการกู้เงิน ธกส

แม้ว่าในปี 2024 นี้ จะมีธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามาในไทยมากมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโต แต่ถึงกระนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรก็ยังนับว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตร ฉะนั้น เจ้าของธุรกิจคนไหนที่มองเห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจของตัวเอง แต่ขาดเงินลงทุน ก็สามารถกู้เงิน ธกส หรือกู้สินเชื่อ ธกส ได้ โดยจุดเด่นของการกู้เงิน ธกส คือมีดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส ที่ค่อนข้างถูก อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ธนาคาร baac ให้เลือกสมัครไว้อย่างหลากหลาย ที่สำคัญคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีนโยบายให้กู้ ธกส ได้เฉพาะกับคนที่มีประกอบอาชีพเกษตรกร หรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร อนึ่ง ในส่วนของสินเชื่อ ธกส ล่าสุดอย่างการกู้เงิน ธกส เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ ก็เป็นอีกหนึ่งเงินทุนสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เพราะคุณสามารถนำวงเงินกู้เงิน ธกส ที่ได้รับมาซื้อของต่อเติมร้านค้า รวมไปถึงปรับแต่งหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกพืชผลได้อีกครั้ง

กู้เงิน ธกส ต้องใช้หบักประกันไหม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้บริการกู้เงิน ธกส มาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้มีแหล่งเงินทุนใจการประกอบอาชีพ หรือนำวงเงินกู้เงิน ธกส มาหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการของตนเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ไม่เคยกู้เงิน ธกส มาก่อนก็คงสงสัยว่าสินเชื่อเงินด่วน ธกส จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อหรือไม่ ซึ่งเราก็สามารถอธิบายได้ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อเงินด่วน ธกส หากเป็นสินเชื่อ ธกส ล่าสุดอย่างสินเชื่อเพื่อผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จะไม่ได้มีการใช้หลักประกันใด ๆ ในการกู้เงินกับ ธกส แต่หากเป็นการกู้เงิน ธกส สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีวงเงินหลักล้านบาท ผู้ขอกู้จะต้องนำทรัพย์สินของบริษัทมาใช้เป็นหลักประกัน เช่น ที่ดิน ร้านค้า หรือผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ระหว่าง 16-25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
นานสูงสุด 4 ปี
ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
10,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
นานสูงสุด 3 ปี
Scroll to Top