สินเชื่อเติมสุข

สินเชื่อเติมสุข

ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด

สินเชื่อเติมสุข คืออะไร

สินเชื่อเติมสุข เป็น สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ่งก็คือ สินเชื่ออิออน นั่นเอง เพราะปัจจุบันการเข้าถึงการเงินนั้นได้มีการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัลกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินที่ทันสมัย รวดเร็ว และสินเชื่อดิจิทัล จึงมีความนิยมสำหรับปัจจุบัน สินเชื่อเติมสุขอิออน ก็เช่นกัน จึงได้พัฒนาระบบสินเชื่อ happy loan อิออน สินเชื่อเติมสุข ให้กับทุกคนเพื่อให้เข้าถึงการเงินที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งสินเชื่อเติมสุข หรือhappy loan สินเชื่อไม่มีหลัก

ประกัน และไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน เพียงแค่ใช้เอกสารในการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

สมัครสินเชื่ออิออนสินเชื่อเติมสุขกันเถอะ

ในการสมัครสินเชื่ออิออน หรือ สินเชื่อเติมสุข หรือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สามารถที่จะติดต่ออิออน ได้ในสาขาที่สะดวกและใกล้บ้านเพื่อขอสมัครสินเชื่ออิออนออนไลน์ ผ่าน AEON Tablet และอัพโหลดเอกสารการสมัครอิออน  หลังจากนั้นรอการตอบรับแจ้งผลการอนุมัติทาง sms เมื่อได้รับการแจ้งเตือนการอนุมัติแล้วก็ติดต่ออิออนสาขาที่สะดวกอีกครั้ง เพื่อเปิดใช้บริการดิจิทอลยัวร์แคช ผ่านแอปอิออนไทยโมบาย หรือจะสมัครผ่านแอปออนไลน์ ของอีเซอร์วิสแล้วเลือกที่  สินเชื่อเติมสุข หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลพร้อมกับอัพโหลดเอกสารการสมัครอิออนตามขั้นตอน สินเชื่ออิออน ทางเลือกใหม่ของคนที่ต้องการเงินสด เงินด่วนในภาวะที่ขัดสน และต้องการเงินจำเป็นเร่งด่วนที่จะสามารถเข้าถึงการเงินได้ง่ายที่สุด โดย happy loan สินเชื่อไม่มีหลักประกัน  เพราะสินเชื่อเติมสุขใช้ข้อมูลทางเลือกในการประกอบการสมัคร (alternative data) เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเติมสุขอิออน

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อเติมสุข

คุณสมบัติ และ เงื่อนไข ของผู้สมัครสินเชื่อเติมสุข หรือ happy loan อิออน นั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ หรือประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี และที่สำคัญที่สุดของสินเชื่ออิออนสินเชื่อเติมสุขต้องเป็นผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่เท่านั้น โดยมีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป และสินเชื่อเติมสุขอิออน นั้นที่สำคัญคือต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  กรณีที่เช่าบ้านอยู่ เอกสารค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ นั้น ต้องแนบสำเนาสัญญาเช่าบ้านโดยมีชื่อที่ตรงกันของผู้สมัครด้วย ส่วนวงเงิน สินเชื่อเติมสุข 8,000 บาท เพื่อเป็นเงินด่วนสำหรับคนที่ต้องการใช้แบบเร่งด่วนและจำเป็น โดยมีอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก  กำหนดให้มีการผ่อนชำระเป็นงวด เอกสารการสมัครอิออนที่สำคัญนั้นก็มี บัตรประชาชนของผู้สมัคร รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ใบเสร็จชำระค่าสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าประกันชีวิต และอื่น ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่ออิออนออนไลน์ได้แล้ว

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ระหว่าง 16-25% ต่อปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
นานสูงสุด 4 ปี
ฐานเงินเดือนผู้สมัคร
10,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
นานสูงสุด 3 ปี
Scroll to Top