Skip Navigation Links

ผลการค้นหา อ่านง่ายเป็นขั้นตอนควบคุมคุณภาพพเนื้อสัตว์ตั้งแต่เข้าเป็นเนื้อสัตว์ดิบจนถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก เหมาะสำหรับพนักงานตรวจเนื้อสัตว์ของกรมปศุสัตว์และบริษัทภายในประเทศ ตลอดจนส่งออกครับ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

  คู่มือโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

  • 122.00 หน้า
  • 0.94 MB
  • อุดมศักดิ์
  • ฿79.00 ฿59.00

  เป็นคู่มือเหมาะสำหรับสัตวแพทย์และพนักงานตรวจเนื้อในโรงงานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ทำให้ได้เนื้อสัตว์มีคุณภาพและเหมาะสำหรับการบริโภค นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ซึ่งเหมาะกับพนักงานควบคุมคุณภาพในโรงงานครับ

หน้า: 1