Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ไพยนต์ กาสี

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 4 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์

  สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์

  • 15.00 หน้า
  • 3.00 MB
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "ความเป็นไปในชีวิตมนุษย์ เปรียบเหมือนการเดินข้ามหุบเหว สะพานที่เสี่ยงภัย แม้เราจะเดินเก่ง หรือมีกำลังเรี่ยวแรงสักเพียงใรถ้ามีเครื่องมือยึดเหนี่ยวไว้บ้าง ก็ยังดีกว่าไม่มีการสวดมนต์เป็นการสร้างที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกวันจะมีแต่ชัยชนะ...

 • แก้เคราะห์กรรม ทำได้เอง

  แก้เคราะห์กรรม ทำได้เอง

  • 31.00 หน้า
  • 5.42 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  “ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เอง  ความบริสุทธิ์ หรือเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่”                              ...

 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ

  • 31.00 หน้า
  • 5.06 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวบรวมบทสวดมนต์ที่คนนิยมสวด เพื่อความเป็นสิริมงคลมาไว้ โดยมีบทสวดหลากหลาย เพื่อให้เกิดอานิสงส์ความทุกข์เบาบาง เคราะห์กรรมจางหายให้มีโชคลาภ พร้อมด้วยบทสวดป้องกันภัย บารมี ๓๐ ทัศ โพชฌังคปริตร  บทแผ่เมตตาจิต แก้ฝันร้าย  เป็นต้นหนังสือเล่มนี้เป็นเพี...

 • สวดมนต์ตลอดปี โชคดีตลอดไป

  สวดมนต์ตลอดปี โชคดีตลอดไป

  • 27.00 หน้า
  • 10.57 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        สร้างบุญนำหน้า สิ่งดีดีจะตามมา ไม่ช้าก็เร็วมาเอง ไม่ต้องเร่งหรือเฝ้ารอ ให้ทรมานจิตใจ ขอแต่ให้ทำจริง เพราะบุญเป็นสิ่ง ไม่อาจเห็นด้วยตา  ทว่าสัมผัสได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส วันนี้ สร้างบุญใหญ่ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์หรือยัง?  ...

หน้า: 1