Skip Navigation Links

ผลการค้นหา หลวงพ่อชา สุภัทโท

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • อุปลมณี [หลวงพ่อชา สุภัทโท]

  อุปลมณี [หลวงพ่อชา สุภัทโท]

  • 580.00 หน้า
  • 176.13 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "อุปลมณี" เป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรม แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดาวน์โหลดเ...

หน้า: 1