Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • แด่ผู้มีทุกข์

  แด่ผู้มีทุกข์

  • 93.00 หน้า
  • 1.07 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อุเบกขาเวทนา คือ ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ความรู้สึกอื่น คือ สุขเวทนา หรือ โสมนัสเวทนาเกิดต่อ แล้วก็ดับไป ไม่เที่ยงเวทนาอื่น คือ ทุกขเวทนา หรือ โทมนัสเวทนา  เกิดต่อแล้วก็ดับ ไปไม่เที่ยงหมุ...

หน้า: 1