Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สมพงษ์ ชาตะวิถี

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  • 186.00 หน้า
  • 2.38 MB
  • สมพงษ์ ชาตะวิถี
  • ฿350.00

  สรุปการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไทยสู่อนาคตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาการกีฬาการเชื่อมโยงโรงเรียนกีฬากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแนวคิดการจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาเพื่อสร้างคนคุณภาพไทยแลนด์ 4.0

หน้า: 1