Skip Navigation Links

ผลการค้นหา วศิน อินทสระ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 41 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศิน อินทสระ]

  พระอานนท์ พุทธอนุชา [วศิน อินทสระ]

  • 434.00 หน้า
  • 10.35 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล วรรณกรรมทางศาสนาที่ได้รับการยกย่องจาก Encyclopedia of World Literature in 20th Centuryว่าเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่าน สามารถนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันได้พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศถึงห้าประการผู้เป็นพระอุปัฏฐากอั...

 • พ่อผมเป็นมหา [วศิน อินทสระ]

  พ่อผมเป็นมหา [วศิน อินทสระ]

  • 458.00 หน้า
  • 14.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คตินิยายเรื่องนี้   เน้นหนักไปในทางให้เห็นความสำคัญของธรรมเพื่อความสุขของปัจเจกชน ครอบครัว และสังคม   ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า " ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ   ธรรมนั้นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้...

 • อาภรณ์ประดับใจ [วศิน อินทสระ]

  อาภรณ์ประดับใจ [วศิน อินทสระ]

  • 114.00 หน้า
  • 1.35 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         นี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ทุกท่านไม่ควรพลาดและน่าอัศจรรย์ใจที่ท่านอาจารย์สามารถสื่อธรรม ออกมาในรูปแบบของจดหมายจากพ่อถึงลูกและจากแม่ถึงลูก ในแง่มุมคุณธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติและทันสมัยในสังคมไทยเสมอ  โดยเฉพาะการเขียนจดหมายใน...

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต [วศิน อินทสระ]

  ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต [วศิน อินทสระ]

  • 258.00 หน้า
  • 16.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ปัญญาทางโลก วิชาการทางโลก ยิ่งมีเกียรติ ยศ ตำแหน่ง ดีกรีสูง บางทีกลับยิ่งทำให้เรายึดมั่นในตัวตน ทั้งอัตตา มานะ ทิฐิ ยิ่งสูงตาม ทำให้ยิ่งไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจชีวิต ห่างไกลชีวิตแท้ๆ และความสุขสงบในจิตใจออกไปทุกที ตราบใดที่เราไ...

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม [วศิน อินทสระ]

  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม [วศิน อินทสระ]

  • 122.00 หน้า
  • 3.70 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เราควรทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “การปฏิบัติธรรม”ให้ถูกต้องถ่องแท้ เพื่อจะได้ไม่หลงผิด ยกตนข่มผู้อื่นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ และเพื่อไม่หลงผิดตำหนิตนเองโดยไม่จำเป็นว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมมั่นใจว่าเมื่อตนได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ฐานะภ...

 • การทำบุญให้ทาน [วศิน อินทสระ]

  การทำบุญให้ทาน [วศิน อินทสระ]

  • 122.00 หน้า
  • 2.21 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  บุญวาสนาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนบุญวาสนา แปลว่า ใช้ชีวิตกับบุญมาเป็นเวลานานตรงกันข้ามกับบาปวาสนาซึ่งหมายถึงชีวิตของผู้ที่อยู่กับบาปมาเป็นเวลานาน ทำให้มีปัญหามากมีอุปสรรคมากทำอะไรประสบความสำเร็จได้ยากส่วนผู้มีบุญวาสนาอำนวยผลให้ทำสิ่งใดก็ประสบความสำ...

 • พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานและพุทธโอวาทคิริมานนทสูตร

  พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานและพุทธโอวาทคิริมานนทสูตร

  • 147.00 หน้า
  • 5.29 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานได้ตัดตอนบางส่วนมาจาก หนังสือ พระอานนท์พุทธอนุชา ตั้งแต่ปลงพระชนมายุสังขารเป็นต้นไป และเพิ่มเติมในของพุทธโอวาทคิริมานนทสูตรขึ้นมาด้วย      ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศินhttp://...

 • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

  หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

  • 194.00 หน้า
  • 2.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  กรรมมีหลายประเภท ทำหน้าที่และให้ผลแตกต่างกันไป   ทำให้เราบางครั้งรู้สึกว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว ลองมาอ่านกันดูสิครับ...ว่า กรรมแต่ละประเภทให้ผล และทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไม ดูเหมือนว่า ทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ที่แน่ๆ ไม่...

 • เทคนิคการเผยแผ่พระศาสนา [วศิน อินทสระ]

  เทคนิคการเผยแผ่พระศาสนา [วศิน อินทสระ]

  • 74.00 หน้า
  • 3.85 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เรื่อง " เทคนิคการเผยแผ่พระศาสนา " นี้ข้าพเจ้าเขียนไว้นานแล้ว พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๗ รวมอยู่ในหนังสือเรื่อง "ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา " แต่ในคราวนี้ได้แยกออกมาพิมพ์ต่างหาก  เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจในเทคน...

 • การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า [วศิน อินทสระ]

  การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า [วศิน อินทสระ]

  • 82.00 หน้า
  • 2.24 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อ.วศิน ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนการปรินิพพาน ของพระพุทธองค์มาเล่าให้อ่านกัน จนถึงวันที่ปรินิพพาน และ ถวายพระเพลิง ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ และแสดงให้เห็นถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย&...

หน้า: 1 2 3 4 5