Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 4 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • Bewith : ดีหรือแย่ แล้วแต่จะคิด

  Bewith : ดีหรือแย่ แล้วแต่จะคิด

  • 244.00 หน้า
  • 8.51 MB
  • ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
  • 978-616910910-5
  • ฿230.00 ฿99.00

  Be With ไม่ใช่การปลง การไม่สนใจ การไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการไม่แปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ทุกข์ ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดปกติ มันเป็นปกติ มันเป็นธรรมชาติ มันเป็นเช่นนั้นเอง แล้วเราก็ทำสิ่งอื่นต่อไปอย่างไม่มีอคติ มีแต่สติและปัญญา บางคนไ...

 • The Art of Communication & Relationship เล่ม 2

  The Art of Communication & Relationship เล่ม 2

  • 224.00 หน้า
  • 17.79 MB
  • ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
  • 978-974-350-440-1
  • ฿190.00 ฿99.00

  เข้าใจบทบาทของตนเอง มีเทคนิคและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เรียนรู้วิธีการพูด การฟัง การโน้มน้าว การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งการสื่อสารข้ามแผนก การให้บริการลูกค้า และวิธีการสร้างบัญชีออมใจในการสื่อสาร (บัญชีออมใจ คือ การสะสมสิ่งดีๆ ที่ทำให้เกิดควา...

 • The Art of Communication & Relationship เล่ม 1

  The Art of Communication & Relationship เล่ม 1

  • 176.00 หน้า
  • 17.84 MB
  • ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
  • 978-974-350-340-5
  • ฿190.00 ฿99.00

  หัวหน้าอยากให้ภวัตเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการหาวิธีการเพื่อปรับปรุงทักษะการสื่อสาร อยากให้พนักงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญ เข้าใจบทบาทของตัวเอง มีเทคนิคและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เรียนรู้วิธีการพูด การฟัง การโน้มน้าว การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง ทั้งการสื่...

 • Effective Time Management : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  Effective Time Management : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 204.00 หน้า
  • 12.84 MB
  • ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
  • 974225551-2
  • ฿180.00 ฿99.00

  ผู้อ่านจะได้เห็นภาพการวางแผนและบริหารเวลา พร้อมแนวคิด หลักการ และเทคนิคที่ได้นำมาทดลอง แล้วเห็นว่ามีประโยชน์เป็นทักษะที่ปฏิบัติได้ไม่ยากนัก และเน้นการนำไปใช้มากกว่าทฤษฎี พร้อมแนะนำเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้การบริหารเวลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้...

หน้า: 1