Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระไพศาล วิสาโล

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 71 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น [พระไพศาล วิสาโล]

  ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น [พระไพศาล วิสาโล]

  • 58.00 หน้า
  • 7.76 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เราไม่อาจควบคุมหรือบงการให้มีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับเรา แม้ระมัดระวังหรือทำดีที่สุดแล้ว ก็ยังมีเหตุร้ายหรือสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราอยู่นั่นเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ ดูแลรักษาใจให้เข้มแข็งมั่นคง รวมทั้งขยายใจของเราให้ใหญ่ขึ้น ...

 • พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ [พระไพศาล]

  พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ [พระไพศาล]

  • 24.00 หน้า
  • 2.27 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       วันใหม่หมายถึงโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ ที่เราไม่ควรรอให้ถึงปีใหม่เสียก่อน ขณะเดียวกัน เมื่อปีใหม่ใกล้มาถึง เราก็ไม่ควรคาดหวังเพียงแค่ความสนุกสนาน รื่นเริงหรือการได้เสพสิ่งใหม่ แต่ควรเป็นโอกาสสำหรับการมอบสิ่งใหม่ให้แก่จิตใจของตน รวมทั้ง...

 • ของขวัญแห่งชีวิต [พระไพศาล]

  ของขวัญแห่งชีวิต [พระไพศาล]

  • 66.00 หน้า
  • 7.81 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ของขวัญอันประเสริฐยิ่งนั้น  ไม่มีใครสามารถมอบให้แก่เราได้  แท้จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับเรา แต่จะมีความหมายอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ประโยชน์หรือต่อยอดให้เกิดความดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  หาไม่แล้วสิ่งเหล่านั...

 • ความสุขอันประเสริฐ [พระไพศาล]

  ความสุขอันประเสริฐ [พระไพศาล]

  • 98.00 หน้า
  • 6.27 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  คนเราทุกคน ย่อมปราถนาความสุข แต่ความสุขที่คนส่วนใหญ่แสวงหา เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์ และมักนำความทุกข์ตามมาด้วยทั้งในระหว่างที่ไขว่คว้า และเมื่อได้มาครอบครองแล้วแต่มีความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ  ไม่ต้องไขว่คว้าหาม...

 • บทเรียนความตาย 2558

  บทเรียนความตาย 2558

  • 74.00 หน้า
  • 3.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ทุกวันมีคนตาย ทุกความตายมีบทเรียน จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักแง่มุมของการตายนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน       ตลอดปี 2558 มีการตายเกิดขึ้นมากมาย บ้างเป็นความตายของคนธรรมดา แต่ส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง บ้างเป็นขอ...

 • สร้างภูมิคุ้มใจ [พระไพศาล]

  สร้างภูมิคุ้มใจ [พระไพศาล]

  • 74.00 หน้า
  • 9.21 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนั้นสำคัญก็จริงแต่ยังไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจด้วย ชีวิตจึงจะประสบความสุขและความเจริญงอกงามภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นช่วยให้อายุยืนยาวก็จริง แต่หากขาดภูมิคุ้มกันในจิตใจแล้ว...

 • ชนะได้ด้วยไมตรี [พระไพศาล]

  ชนะได้ด้วยไมตรี [พระไพศาล]

  • 26.00 หน้า
  • 0.75 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เมื่อถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียน เรามักหาทางตอบโต้ด้วยคำพูดที่เผ็ดร้อน หรือ ด้วยการกระทำที่รุนแรงพอๆ กัน แต่ปฏิกิริยาดังกล่าวนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว กลับทำให้ ปัญหาลุกลามขึ้น สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ ให้กับเรายิ่งกว่า...

 • ชีวิตที่จิตใฝ่หา [พระไพศาล]

  ชีวิตที่จิตใฝ่หา [พระไพศาล]

  • 159.00 หน้า
  • 28.30 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      สิ่งที่จิตส่วนลึกปรารถนาอย่างแท้จริง คือ ความสงบเย็นและความเบิกบาน ซึ่งมิอาจได้จากการครอบครองสิ่งภายนอก แต่เกิดจากความตื่นรู้ และความอิสระภายใน อันเป็นที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริง ดังนั้นชีวิตที่จิตใฝ่หา จึงมิใช่ชีวิตที่มั่งคั่ง&nb...

 • ความสุขที่แท้ [พระไพศาล]

  ความสุขที่แท้ [พระไพศาล]

  • 27.00 หน้า
  • 1.58 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       "... ความสุขที่แท้มิได้อยู่ไกลตัว หากอยู่ในใจเรานี้เอง หากวางใจถูกก็เป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง เพียงแค่รู้จักพอ ก็พบความสงบเย็น ไกลจากความรุ่มร้อน หารู้จักปล่อยวาง จิตใจก็โปร่งโล่งเบาสบาย และพบสุขได้แม้ระหว่างทำงาน หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี...

 • สงบจิต สว่างใจ [พระไพศาล]

  สงบจิต สว่างใจ [พระไพศาล]

  • 138.00 หน้า
  • 5.64 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้ควรฝึกฝนตนให้เกิดความสงบและสว่างในจิตใจ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นความสุขชนิดนี้จึงก่อเกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล http://www.e...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...