Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนา

  แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนา

  • 90.00 หน้า
  • 12.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนานี้ ได้ขาดความมานานจนเกือบจะไม่มีผู้ประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน์ เป็นอุบาสก อุบาสิกาเสียเลย ถึงแม้มีอยู่บ้างก็เฉพาะเริ่มต้นแห่งการสมาทานศีล 5 ศีล 8 เท่านั้น ไม่ได้นับถือเพื่อปฏิบัติจริงๆ ...

หน้า: 1