Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 17 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ใจเอย

  ใจเอย

  • 107.00 หน้า
  • 3.20 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-348-644-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เตรียมใจเอาไว้ก่อนว่า “อย่าลืมฉัน” ปัจจุบันนี้คนนั่งสมาธิมากกว่าใช้ปัญญา หลวงพ่อเน้นเสมอว่าถ้าไม่มีหัวข้อคิดเตรียมไว้พร้อม นั่งสมาธิไปก็สูญเปล่า ข้อมูลประวัติส่วนตัวก็เป็นสิ่งสำคัญ หลวงพ่อได้บอกวิธีการใช้ปัญญาพิจารณาและตัวอย่างไว้อย่างพร้อมมูลใน “ใจเอย”

 • เปรี้ยวใจ

  เปรี้ยวใจ

  • 82.00 หน้า
  • 2.13 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-335-965-0
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การเรียนรู้บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องลงไปมีประสบการณ์ตรง บัณฑิตสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพียงแต่เราจะสามารถ “ทำใจให้คล้อยไปตามที่คิด” ดังที่หลวงพ่อเคยสอนไว้ เท่านี้เราก็จะไม่ต้องชอกช้ำ เพราะความบอด

 • รู้ใจ

  รู้ใจ

  • 62.00 หน้า
  • 1.37 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-335-142-5
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความคิดมาจากความเห็น ความคิดของวันนี้หรือวันหน้า ก็จะไม่ต่างอะไรกับความคิดของวันวาน ตราบใดที่ความเห็นยังเป็นความเห็นแบบเดิมๆ รู้ไหมว่าใจดวงนี้สอนได้ เรียนรู้ได้ ทีละเล็กทีละน้อย ความเห็นผิดก็จะค่อยเปลี่ยนไป และในที่สุดชีวิตก็จะแตกต่างไปจากชีวิตเมื่อวันวาน

 • ม่วนใจ

  ม่วนใจ

  • 86.00 หน้า
  • 3.21 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-335-697-0
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความสุข เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ปรารถนา แล้วท่านจะรออะไรอีก มาสัมผัสกับพุทโธของจริง แล้วท่านจะ “ม่วนใจ” ใน “รักแล้วรักเลย”

 • นอกใจ

  นอกใจ

  • 54.00 หน้า
  • 1.93 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-348-643-1
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความประทับใจที่เกิดจากการพบกันในครั้งแรกเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมาก จะก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือความรักใคร่ก็ย่อมได้ แต่ใครเล่าที่จะไม่ปรารถนาความรัก หลวงพ่อเมตตาแจกแจงถึงสาเหตุว่า ทำไมคนถึงชอบหรือเกลียดกันเมื่อแรกพบ และบอกวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะได้ครอบครองและ...

 • ถอนใจ

  ถอนใจ

  • 60.00 หน้า
  • 3.19 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-348-365-2
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะดับทุกข์ ชนิดถอนรากถอนโคน แต่ให้เวลาในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ไม่สมดุลกันกับเวลาสะสมทุกข์เลย มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม? โชคดี เราอาจจะสามารถถอนจิตถอนใจจากทุกข์ “สิ้นสุดกันที ทุกข์ เอย...”

 • คู่ใจ

  คู่ใจ

  • 98.00 หน้า
  • 3.60 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-348-364-5
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หัวใจหลักของการพิจารณาสายปัญญา ก็คือการมองทุกอย่างบนโลกใบนี้ตามความเป็นจริง คือทุกอย่างมีสองด้าน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "สุขและทุกข์ติดกันอยู่ จะให้พรากออกจากกันนั้น แสนยากแสนลำบากเหลือกำลัง จนสิ้นปัญญาจนหาทางไปมาไม่ได้ เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุข คืนให...

 • ขอใจ

  ขอใจ

  • 96.00 หน้า
  • 2.23 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-335-176-0
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ถ้ารู้ความจริงสักนิด เราจะไม่ปรารถนาเลยกับคำว่า “ชั่วฟ้าดินสลาย” แต่เราจะขอใจที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของโลก ใจที่รู้ดีรู้ชั่ว ใจที่ฉลาด จะได้ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำผิดซ้ำซาก ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ ก็ตามหลวงพ่อทูลมาเลย…

 • สัมมาทิฏฐิ ๓

  สัมมาทิฏฐิ ๓

  • 168.00 หน้า
  • 4.38 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-91941-1-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  คนเรามีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไข จะกลายเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดในการปฏิบัติต่อไป เกิดเป็นความตั้งใจมั่นและความสงบไปในทางที่ผิด หลวงพ่อทูลได้อธิบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในวิธีการเปลี่ยนความเห็น เพื่อผู้ปฏิบัติจะไม่เกิดความสั...

 • สัมมาทิฏฐิ ๒

  สัมมาทิฏฐิ ๒

  • 164.00 หน้า
  • 4.45 MB
  • วัดซานฟรานธัมมาราม
  • 978-616-91941-2-5
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  อุบายวิธีสังเกตความเห็นภายในใจว่า ความเห็นอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชอบธรรม ความเห็นอย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดไปจากหลักความเป็นจริง คนเรามักจะไม่รู้เห็นความผิดของตัวเอง มีแต่ความเข้าใจว่าความเห็นนั้นถูกต้องทั้งหมด หลวงพ่อทูลบอกอุบายแก้ความเห็นที่เป็...

หน้า: 1 2