Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ฐานิกา บุษมงคล

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 4 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดเมสัน

  การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดเมสัน

  • 56.00 หน้า
  • 0.28 MB
  • พินคำ
  • ฿290.00 ฿250.00

   เมสัน กล่าวว่า หากปราศจากมาตรฐานการพยาบาลแล้วจะทำให้ไม่สามารถอธิบายให้ สังคมรับรู้ถึงระดับคุณภาพการพยาบาลที่ชัดเจนได้ ทาให้วิชาชีพพยาบาลขาดเอกลักษณ์และขาดความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานการพยาบาล จึงมีความจำเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น...

 • ถ้าหัวใจพูดได้

  ถ้าหัวใจพูดได้

  • 32.00 หน้า
  • 1.68 MB
  • พินคำ
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  แจกฟรีสำหรับผู้ที่สนใจ

 • สรุปความคิดรวบยอด องค์การและการจัดการ เล่ม 1

  สรุปความคิดรวบยอด องค์การและการจัดการ เล่ม 1

  • 34.00 หน้า
  • 0.35 MB
  • พินคำ
  • ฿30.00

  หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่น สรุปความคิดรวบยอด เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการประหยัดเวลา ต้องการอ่านหรือทบทวนเฉพาะแนวคิดที่สำคัญ

 • สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย

  สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย

  • 102.00 หน้า
  • 0.80 MB
  • พินคำ
  • ฿250.00 ฿200.00

  ...ไม่ใช่แค่ประชาชนตาดำๆเท่านั้น...ที่ไม่รู้ข้อกฎหมายนี้...แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ...บางส่วนก็ไม่รู้...จึงไม่ได้ให้คำแนะนำกับพลเมืองดีที่ประสบเคราะห์กรรม เป็นจริงแล้ว...ยังมีข้อกฎหมายอีกมากมาย...ที่คุณไม่รู้....มันทำให้คุณถูกเอาเปรียบ...เสียโอกาส...เสียผล...

หน้า: 1