Skip Navigation Links

ผลการค้นหา visalo

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 70 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ร่มไม้และเรือนใจ [พระไพศาล]

  ร่มไม้และเรือนใจ [พระไพศาล]

  • 118.00 หน้า
  • 17.80 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

               หนังสือร่มไม้และเรือนใจเล่มนี้ เป็นธรรมลิขิตที่งดงามด้วยวรรณศิลป์ และเปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งพระธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งธรรมะและธรรมชาติได้ถูกหลอมรวมด้วยเรื่องราวหลากหลายที่ชวนติดตาม      ...

 • ลำธารริมลานธรรม [พระไพศาล]

  ลำธารริมลานธรรม [พระไพศาล]

  • 169.00 หน้า
  • 6.26 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้       ธรรมะมิได้มีอยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์เท่านั้นหากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน ดังนั้นนอกจากการสื่อด้วยถ้อยคำและตัวอักษรแล้ว ธรรมะยังสามารถสื่อผ่านวิถีชีวิตและการกระทำของบุคคลได้ด้วย การสื่อด้วยวิธีการอ...

 • ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ [พระไพศาล]

  ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ [พระไพศาล]

  • 177.00 หน้า
  • 5.17 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้เกร็ดประวัติและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้น นอกจากเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่งดงามแล้ว ยังเป็นภาพปรากฏแห่งธรรมที่มีชีวิตชีวา อันเราสามารถแลเห็นและจับต้องได้ ทำให้ธรรมะมิใช่เป็นเพียง...

 • เปลี่ยนใจ [พระไพศาล]

  เปลี่ยนใจ [พระไพศาล]

  • 66.00 หน้า
  • 5.93 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           ในสังคมเช่นนี้ผู้คนย่อมเอาความสุขของตนผูกไว้กับสิ่งภายนอก คิดแต่จะเปลี่ยนสิ่งนอกตัวให้ถูกใจตน จนละเลยที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจตน ทั้ง ๆ ที่สุขหรือทุกข์นั้นแท้จริงอยู่ที่ใจเราเอง ไม่ว่าจะปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สุขสบายเพียงใด ...

 • ๑๐ ปีธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว [พระไพศาล วิสาโล]

  ๑๐ ปีธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว [พระไพศาล วิสาโล]

  • 87.00 หน้า
  • 5.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         โครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูชีวิตแลธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากดำริของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ        ธรรมะยาตรามิใช่การเดินเพื่อธรรมชาติเท่านั้น หากยังเป็นการเดินเพื่อธรรมะ ด้วยธรรมะ...

 • เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข [พระไพศาล วิสาโล]

  เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข [พระไพศาล วิสาโล]

  • 77.00 หน้า
  • 4.20 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำบรรยาย 3 บท ได้แก่-เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล-อยู่อย่างพุทธในยุคบริโภคนิยม-ทำงานอย่างไรให้มีความสุขสองบทความแรกเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก   เพื่อปรับตัวได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนบทความสุดท้ายเป็นเร...

 • ธรรมะข้างเตียง [พระไพศาล วิสาโล]

  ธรรมะข้างเตียง [พระไพศาล วิสาโล]

  • 121.00 หน้า
  • 1.71 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ธรรมะข้างเตียง คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย       การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น ไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อน ซึ่งญาติผู้ป่วยก็สามารถทำได้ และอาจทำได้ดีกว่าพระสงฆ์ด้วยซ้ำ หากตระหนักเป็นเ...

 • เปิดใจรับความสุข [พระไพศาล]

  เปิดใจรับความสุข [พระไพศาล]

  • 30.00 หน้า
  • 3.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เพียงเปิดใจให้กว้างก็จะเห็นความสุขอยู่รอบตัว และหากทำใจให้ว่าง ความสุขก็จะเข้ามานั่งในหัวใจ แต่เนื่องจากทุกวันนี้เราปล่อยใจให้จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคต หรือหมกมุ่นครุ่นคิดกับเรื่องร้อยแปด จึงไม่สามารถเปิดรับความสุขที่มีอยู่...

 • บันทึกธรรมชาติ [พระไพศาล วิสาโล]

  บันทึกธรรมชาติ [พระไพศาล วิสาโล]

  • 63.00 หน้า
  • 19.24 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ธรรมชาติมิใช่เป็นแค่ทรัพยากรสำหรับการดำรงชีวิตหรือสิ่งสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น หากยังสามารถน้อมใจให้สงบเย็น และเป็นสื่อนำพาเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึก การได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่มีความหมายต่อจิตใจ...

 • สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา

  สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา

  • 76.00 หน้า
  • 32.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดาของชีวิต ก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ และหากรู้จักนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็อาจทำให้ชีวิตป...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...