Skip Navigation Links

ผลการค้นหา visalo

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 70 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • จิตใสใจสุข [พระไพศาล]

  จิตใสใจสุข [พระไพศาล]

  • 151.00 หน้า
  • 1.55 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         จิตที่ใส สะอาดแจ่มกระจ่างย่อมนำมาซึ่งความสุข เป็นสุขที่มิได้เกิดจากการเสพรับอารมณ์ต่าง ๆ ภายนอกที่พึงใจ แต่เกิดจากการทรงไว้ซึ่งความปกติหรือสงบนิ่ง ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ของสิ่งรอบตัว เป็นความเย็นท่ามกลางความรุ่มร้อนเดื...

 • พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต [พระไพศาล]

  พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต [พระไพศาล]

  • 204.00 หน้า
  • 10.87 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือจัดเป็นสองภาค เพื่อแยกเนื้อหาให้เด่นชัด คือ “ภาคพุทธธรรมกับชีวิต” และ “ภาคประสบการณ์ในพุทธศาสนา” โดยนำบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ามารวมไว้ในภาคหลัง นอกจากนั้นยังได้เพิ่มอีกหนึ่งบทความซึ่งเขียนขึ้นใหม่เกี...

 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีพุทธ [พระไพศาล วิสาโล]

  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีพุทธ [พระไพศาล วิสาโล]

  • 94.00 หน้า
  • 1.12 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายนั้น แม้จะเป็นภาวะวิกฤติหรือความแตกสลายในทางกาย แต่สามารถเป็น “โอกาส” แห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจ หรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้ ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายจึงมิได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็น...

 • สานรัก สร้างสุข [พระไพศาล วิสาโล]

  สานรัก สร้างสุข [พระไพศาล วิสาโล]

  • 31.00 หน้า
  • 1.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มักมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์   มิใช่ความสัมพันธ์กับใครที่ไหน หากเป็นความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว อาทิ คู่ครอง มิตรสหาย หรือแม้แต่พ่อแม่ลูกหลาน บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผูกพันกันด้วยความรัก  แต...

 • ปาฏิหาริย์สานใจ [พระไพศาล]

  ปาฏิหาริย์สานใจ [พระไพศาล]

  • 27.00 หน้า
  • 1.39 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกไภายน...

 • พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน [พระไพศาล วิสาโล]

  พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน [พระไพศาล วิสาโล]

  • 73.00 หน้า
  • 2.95 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิด  แม้มีมากมายเพียงใด หากมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ตนยังไม่มีหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไป  ก็ไม่มีความสุข   ไม่ว่าได้มาเท่าไร ถ้าเห็นคนอื่นมีมากกว่า ก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันที &n...

 • คณะสงฆ์ทำไมต้องปฏิรูป [พระไพศาล วิสาโล]

  คณะสงฆ์ทำไมต้องปฏิรูป [พระไพศาล วิสาโล]

  • 22.00 หน้า
  • 2.03 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การปฏิรูปคณะสงฆ์ไทยประชาชนต้องมีส่วนร่วมอนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา http://www.budnet.org/ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/visalo

 • สุขสวนกระแส [พระไพศาล วิสาโล]

  สุขสวนกระแส [พระไพศาล วิสาโล]

  • 49.00 หน้า
  • 1.47 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ความทุกข์ของคนเราไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ สาเหตุหลักอยู่ที่ตัวเราเอง พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “เมื่อมือไม่มีแผล บุคคลย่อมจับต้องยาพิษได้ ยาพิษไม่อาจทำอันตรายผู้นั้นได้” แต่ถ้ามือเรามีแผล จับต้องยาพิษเมื่อใดก็เป็นอันตรายเม...

 • มิตรในเรือนใจ [พระไพศาล]

  มิตรในเรือนใจ [พระไพศาล]

  • 130.00 หน้า
  • 1.98 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ใครๆก็อยากมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนสนิทใกล้ชิด ไปไหนไปด้วย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน ไม่ทอดทิ้งกัน         พระอาจารย์ไพศาลได้แนะนำเพื่อนให้เรารู้จัก เพื่อนที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เพื่อนที่จะเ...

 • รู้ใจไกลทุกข์ [พระไพศาล]

  รู้ใจไกลทุกข์ [พระไพศาล]

  • 162.00 หน้า
  • 4.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ยากนักที่เราจะได้พบคนรู้ใจหากตัวเราเองก็ยังไม่รู้ใจของเราเองเพราะการไม่รู้ใจของตัวเอง ก็คือการไม่รู้จักกิเลสของตัวเองจึงเกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งหรือการคาดหวังผิดๆ จากผู้อื่น หรือสิ่งอื่นอันนำมาซึ่งความทุกข์ และปัญหาต่างๆ มากมายเพราะต่างคนต่างก็ไ...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...