หนี้สินครัวเรือน 2567 คือ? เช็คปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือน

หนี้สินครัวเรือน ภัยร้ายใกล้ตัว

จากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2567 หรือปี 2024

ที่ชะลอตัวเลย อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคในช่วงที่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบันและภาคธุรกิจแล้ว หากลองมาโฟกัสภาคครัวเรือนจะเห็นได้ว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือน 2567 กลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมจนน่าตกใจ ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เป็นวงกว้าง ซึ่งเมื่อลองเปรียบเทียบหนี้ประเทศไทยกลับพบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนนั่นเอง แน่นอนว่าหลายคนในที่นี้ก็อาจจะสงสัยว่าหนี้สินครัวเรือนคืออะไรหรือมีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนได้บ้าง เราจะพาคุณมาทำความรู้จักไปพร้อมกัน หนี้สินครัวเรือนหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อว่าหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาหนี้สินที่เกิดมาจากการที่ประชาชนกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัททางการเงินทั้งที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแหล่งเงินทุนนอกระบบ โดยส่วนใหญ่แล้วหนี้ครัวเรือนมักจะเกิดมากจากการที่คุณไปกู้ยืมเงินเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสำหรับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรครวมถึงการใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยอื่นๆที่คุณต้องการ แม้ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้จะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางครั้งที่คุณใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้คุณต้องกู้ยืมเงินมาหมุนเวียนจนเกิดเป็นหนี้สินก้อนโตและเมื่อรวมกันก็กลายเป็นหนี้สินครัวเรือนได้เช่นกัน

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหาทางการเงินและกำลังประสบกับหนี้สินครัวเรือนที่พอกพูน คุณอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร ต้องบอกเลยว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่แนะนำได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน แต่ในทางกลับกันการหารายได้เสริมหรือเพิ่มรายได้ในครัวเรือนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนและเมื่อเวลาผ่านไปดอกเบี้ยเงินกู้เหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยากที่คุณจะหลุดพ้นจากวังวนของดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ หากหนี้ครัวเรือนของคุณเป็นหนี้ในระบบเราขอแนะนำให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของหนี้เพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง ขึ้นโรง ขึ้นศาลที่อาจตามทีหลังนั่นเอง แต่สำหรับใครที่มีปัญหาการเงินและหันไปพึ่งแหล่งเงินทุนนอกระบบ การไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนกับแหล่งเงินทุนนอกระบบก็คงจะเป็นเรื่องยาก เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปปรึกษาธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อขอเงินก้อนไปเคลียร์หนี้นอกระบบก้อนดังกล่าว

หนี้สินครัวเรือนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างไร

อย่างที่ทราบดีว่าหนี้สินครัวเรือนถือเป็นหนี้สินที่เกิดมาจากการกู้ยืมเงินของประชาชนเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายคนก็อาจจะกำลังคิดว่าหากคุณมีรายได้สูงมากพอก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วหนี้สินครัวเรือนจะส่งผลต่อประเทศไทยหรือระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบันอย่างไร หากจะพูดให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมลดลง แม้ว่าคุณจะมีรายได้สูง ไม่มีหนี้สินติดตัวและไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์นี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลที่ตามมาจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนนั่นก็คือผู้คนในสังคมมีความเครียด เกิดปัญหาอาชญากรรมทำให้เงินสะพัดจากต่างประเทศรวมถึงอำนาจการต่อรองของประเทศในเวทีโลกก็จะลดลงตามมานั่นเอง

Scroll to Top