Skip Navigation Links

ผลการค้นหา (ฉบับแก้ไข 2017)

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • (ฉบับแก้ไข)เทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูลกับทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๕๙)

  (ฉบับแก้ไข)เทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูลกับทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๕๙)

  • 108.00 หน้า
  • 12.63 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 978-616-413-843-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  (ฉบับแก้ไข 2017) สมาคม ECTI (วาระ 4/ 2559) : ยุติการเป็นที่ปรึกษาสองโครงการผิดวัตถุประสงค์ (misconduct) ก่อนหน้า (ณ https://goo.gl/8RZ7ww) (คำสำคัญ : ทรัพย์สินทางปัญญา การส่องสว่างข้อมูล การสื่อสารเชิงแสง แอลอีดี พลังงาน)“การส่องสว่างข้อมูล”ที่ทั้งคว...

หน้า: 1