Skip Navigation Links

พระคำรณ สันตกาโย

2
1,339
2
พระคำรณ สันตกาโย วัดป่าดงรัง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วัดป่าดงรัง

หมู่ที่ 12 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
มหาสารคาม 44140 THAILAND
โทร: 0892764875
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • วีระปฏิปทา มหาวีโร
  • บทสวดมนต์และคติธรรม (วัดดงรัง)
หน้า: 1