Skip Navigation Links

หนังสือทำเล่น

7
46,796
5
หนังสือทำเล่น รวบรวมหนังสือที่ทำเล่นในเวลาว่างๆ ให้ผู้ที่สนใจครับ

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
  • แบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
  • สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch2
  • สร้างเอกสารด้วย Libre Office
  • สนุกกับ Logo
  • เขียนเกมด้วยสูตร Excel
  • เกมง่ายๆแบบ HTA ด้วย JavaScript
หน้า: 1