Skip Navigation Links

ผลการค้นหา เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 10 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1)

  การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1)

  • 98.00 หน้า
  • 16.41 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 9786164060029
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  “เมื่อหลอดไฟเหล่านั้นให้ข้อมูลเพื่องานไอทีออกมาได้ด้วยเทคนิคผสมพ่วงสัญญาณกับความสว่างของแสงไฟ จึงเกิดเป็นบูรณาการประหยัดพลังงานกับกิจกรรมสารสนเทศ สู่ยุค“การส่องสว่างข้อมูล” หรือ Visible Light Communication (VLC) อันเป็นอนาคตอีกแขนงที่สำคัญเพราะ"... ต...

 • หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

  หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

  • 175.00 หน้า
  • 7.02 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-616-12-0212-5
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  (วิทยาทานฐานความรู้ ... หมายเลข 8) หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัมฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้น  ที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย แ...

 • ตามรอยสิบปี “รหัส เทอร์โบ” ...รหัสอลวน (A Brief History of Turbo Codes)

  ตามรอยสิบปี “รหัส เทอร์โบ” ...รหัสอลวน (A Brief History of Turbo Codes)

  • 88.00 หน้า
  • 20.71 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-611-12-0021-8
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          ผลของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลนวัตกรรม Golden Jubilee Awards for Technological Innovation for the Invention of Turbo Codes จากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEEE (Information T...

 • การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  • 150.00 หน้า
  • 27.28 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-616-12-0161-6
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          ผลของการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดแนวทางและนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเอง รวมทั้งจะเป็นประโยชน...

 • สารสนเทศเชิงควอนตัมประเทศไทย: พัฒนาการด้านวิทยาการรหัสลับ อดีตสู่อนาคต (พ.ศ.๒๕๕๗)

  สารสนเทศเชิงควอนตัมประเทศไทย: พัฒนาการด้านวิทยาการรหัสลับ อดีตสู่อนาคต (พ.ศ.๒๕๕๗)

  • 102.00 หน้า
  • 8.15 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-616-374-830-0
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  (วิทยาทานฐานความรู้...สู่สังคมลำดับที่ ๑๐)วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมในหลายประเทศได้รับการผลักดันเป็นโครงการระดับชาติเนื่องจากประจักษ์ว่าจะมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตแต่ประเทศไทยยังคงตามหลังความก้าวหน้าของโลกห่างไกลมากมีพัฒนาการที่ยังไปไม่ถึงจุดมวลวิกฤตใ...

 • พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์

  พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์

  • 256.00 หน้า
  • 12.35 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 9786163357601
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  (2nd edition) "พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย" - ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์ บนแกนเวลาของประวัติศาสตร์พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย ... (ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายและทุกท่านกับงานวิทยาทานลำดับที่...

 • จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

  จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

  • 134.00 หน้า
  • 155.71 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 9786161201623
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ..การรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โทรคมนาคมตั้งแต่อดีต จากบันทึกเอกสารและหลักฐานต่างๆที่สำคัญกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้นๆในรูปแบบจดหมายเหตุประกอบ“ภาพ”“เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของประเทศและความภาคภูมิใจต่อเยาวชนและบุคคลทั่วไปด้วยป...

 • ประวัติย่อ"การสื่อสารโลก" (A Brief History of Communications e-book)

  ประวัติย่อ"การสื่อสารโลก" (A Brief History of Communications e-book)

  • 220.00 หน้า
  • 5.99 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-974-10-4920-2
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ ประวัติย่อการสื่อสารโลก เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกโดยย่อมาอยู่ใน หนังสือฉบับเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญมากมาย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งชมรมไฟฟ้าสื่อสารที่เริ่มต้นมาจากกลุ่มคนในอ...

 • อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary)

  อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary)

  • 314.00 หน้า
  • 4.22 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • ๙๗๘-๖๑๖-๑๒-๐๑๘๑-๔
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ในรูปแบบของ การอธิบายให้กระชับแต่ทำาความเข้าใจหรือเห็นภาพมากกว่าคำแปลศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้ จัดทำาเพื่อการมีแหล่งอ้างอิงความหมายศัพท์เฉพาะทา...

 • สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

  • 853.00 หน้า
  • 82.28 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  สาระเชิงอนุกรมฉบับนี้ปรับภาพความชัดเจนของคำว่า “โทรคมนาคม” คือหนึ่งในสี่สาขาหลักด้านวิชา การไฟฟ้า (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ) โดยเนื้อหามิได้เน้นหนักด้านสื่อประสมหรือการหลอมรวมของการใช้งานเทคโนโลยีทั้งสี่ที่คาบเกี่ยวกัน หาก...

หน้า: 1