Skip Navigation Links

ผลการค้นหา อาทิตย์อัสดง

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 10 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

  อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

  • 64.00 หน้า
  • 2.05 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2554เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: เหลียวหลังแลหน้า อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายมองรอบทิศ: ความกรุณาไร้พันธนาการสังฆะกับการดูแลผู้ป่วย: ห้องเรียนชั่วโมงแรกในประสบการณ์: เรื่องขอ...

 • การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า

  การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า

  • 64.00 หน้า
  • 3.30 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  2554เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้ามองรอบทิศ: ตายเพื่อจะเกิดใหม่สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย: เปิดประตูสู่สังฆะกับการดูแลผู้ป่วยในประสบการณ์: นำตักบาตร กล...

 • เสาหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย

  เสาหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย

  • 56.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  2554เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: Hospis Malaysiaมองรอบทิศ: ความเคลื่อนไหวเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซียในประสบการณ์: เมื่อกลิ่นเหล้าจางหยิบหยอกบอกเล่า: โรงเรียนสัปเหร...

 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน

  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน

  • 64.00 หน้า
  • 4.41 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม  2554การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ในรัฐเกลารา ประเทศอินเดีย ที่องค์การอนามัยโลกใช้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียที่ทำให้มองเห็นความเป็นไปไ...

 • ช่วงขณะสุดท้ายของชีวิต

  ช่วงขณะสุดท้ายของชีวิต

  • 29.00 หน้า
  • 2.27 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2553การสร้างความเข้าใจในเรื่องภาวะทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย  โดยเฉพาะในช่วงขณะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ เนื่องจากมีหลาย...

 • บทเรียนจากอโรคยศาล

  บทเรียนจากอโรคยศาล

  • 64.00 หน้า
  • 2.54 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม  - กันยายน 2553 องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงรูปธรรมของการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมา ถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่อโรค...

 • จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  • 29.00 หน้า
  • 5.49 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2553นำเสนอผลการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยสังเขป จากประสบการณ์ในการเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพ ทั้งข้อดี ข้อด้อย อุปสรรค และโอกาส ตลอดจนทิศทางที...

 • สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  • 56.00 หน้า
  • 3.24 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552 นำเสนอประวัติความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อร่วมกันทำให้สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะต้องเกิดขึ้นมากมายในอนาคตอันใกล้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริ...

 • การดูแลความเจ็บปวดทรมาน

  การดูแลความเจ็บปวดทรมาน

  • 29.00 หน้า
  • 2.43 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552แนะนำวิธีการดูแลความเจ็บปวดทรมานต่าง ๆ  บางวิธีมีรายละเอียดที่ สามารถนำไปใช้ได้เลย ส่วนใหญ่ที่แนะนำจะเป็นเพียงแนวทาง และประสบการณ์ของผู้ใช้โดยคร่าว ๆ เพื่อเปิดกว้างสำหรับการนำไปประยุก...

 • พินัยกรรมชีวิต

  พินัยกรรมชีวิต

  • 29.00 หน้า
  • 1.34 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดงปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2552ฉบับปฐมฤกษ์ นำเสนอเรื่อง “พินัยกรรมชีวิต” เครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยได้ตายอย่างสงบ  มีศักดิ์ศรีอย่างที่ควรจะเป็นในระดับหนึ่ง หากมีการทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกันอย่าง...

หน้า: 1