Skip Navigation Links

ผลการค้นหา หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 19 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เปลี่ยนความเห็น [หลวงพ่อทูล]

  เปลี่ยนความเห็น [หลวงพ่อทูล]

  • 140.00 หน้า
  • 0.70 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อธิบายถึงการเปลี่ยนความเห็น โดยใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมให้เห็นความเป็นจริง มีความเห็นชอบธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วตกอยู่ใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราและของของเราอย่างแท้จริงดาวน...

 • แนวทางปฏิบัติภาวนา [หลวงพ่อทูล]

  แนวทางปฏิบัติภาวนา [หลวงพ่อทูล]

  • 56.00 หน้า
  • 0.50 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อุบายวิธีแนวทางปฏิบัติสั้นๆ เพื่อให้นักปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย อุบายวิธีการทำสมาธิและอุบายวิธีการพิจารณาด้วยปัญญา เพื่อวางพื้นฐานของวิปัสสนาในขั้นต้น วิปัสสนานั้น ถ้าหากไม่ปูพื้นฐานการพิจารณาด้วยปัญญาไว้ ก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้น...

 • สัมมาศรัทธา [หลวงพ่อทูล]

  สัมมาศรัทธา [หลวงพ่อทูล]

  • 164.00 หน้า
  • 1.84 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  สัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐาน จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในความเห็นและความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงในหลักสัจธรรม ถ้าจุดเริ่มต้นนี้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว อันดับต่อไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องต่อเนื่องกันดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูลhttp://www.ebooks.in.th...

 • ภัยธรรมชาติ [หลวงพ่อทูล]

  ภัยธรรมชาติ [หลวงพ่อทูล]

  • 31.00 หน้า
  • 0.36 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์โลก หากโลกนี้ไม่มีดาวเทียม ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ รวมถึงเรายังต้องเผชิญกับนานาภัยธรรมชา...

 • อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

  อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

  • 197.00 หน้า
  • 25.21 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เนื่องด้วยมีคณะศิษย์หลายท่าน ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนประวัติส่วนตัวเอาไว้ เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รู้ความเป็นมาของชีวิต ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และใช้อุบายการภาวนาปฏิบัติมาอย่างไร โดยให้เหตุผลว่า ถ้าหลวงพ่อไม่เขียนเก็บเอาไว้ใ...

 • จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  จุดประกายแห่งปัญญา [หลวงพ่อทูล]

  • 95.00 หน้า
  • 0.78 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เรียบเรียงประวัติของพระพุทธเจ้า โดยเน้นถึงแนวการปฏิบัติ และอุบายธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้ในการตรัสรู้ ในจุดสำคัญ คือ การลอยถาดทองคำ พระองค์ได้นำเอาถาดทองคำมาเป็นอุบายน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับใจของพระองค์ นำมาคิดพิจารณาด้วยปัญญา ทำให้...

 • มารยาท [หลวงพ่อทูล]

  มารยาท [หลวงพ่อทูล]

  • 29.00 หน้า
  • 2.00 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในชีวิตประจำวัน มีทั้งการกระทำและคำพูด ที่เรียกว่า “กิริยา” ซึ่งจะมีผลต่อเราและบุคคลที่เราเกี่ยวข้อง  สังคมที่มีอิทธิพลต่อเรา ซึ่งเราจะเพิกเฉยไม่ได้  ฉะนั้น “สัปปุริสธรรม” จึงเป็นหัวใจ เป็นหลักใหญ่ เป็นส่วนกิริยา เป็นม...

 • ปฏิเสธ [หลวงพ่อทูล]

  ปฏิเสธ [หลวงพ่อทูล]

  • 43.00 หน้า
  • 2.11 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ของทุกอย่างให้ฝึกใจปฏิเสธว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ของๆ เราที่แน่นอนตายตัว เป็นสมมติโลก เราจะไม่หลงในสมมติโลกนี้  เราจะปฏิเสธว่า สิ่งนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุอาศัยประจำชีวิตหนึ่ง ขณะที่เราเกิดมาเท่านั้น  เมื่อถึงกาลเวลาเราก็ต้องแยก...

 • วัฏสงสาร

  วัฏสงสาร

  • 58.00 หน้า
  • 1.68 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญวัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี ในการอบรมธรรม ที่โรงเรียนปานะพันธ์ ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2535)

หน้า: 1 2