Skip Navigation Links

ผลการค้นหา หลวงพ่อชา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 12 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ๔๘ พระธรรมเทศนา [หลวงพ่อชา สุภัทโท]

  ๔๘ พระธรรมเทศนา [หลวงพ่อชา สุภัทโท]

  • 721.00 หน้า
  • 23.32 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         “๔๘ พระธรรมเทศนา” เป็นหนังสือพระธรรมคําสั่งสอนของหลวงพ่อชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรมแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้      &nbs...

 • เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต [หลวงพ่อชา]

  เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต [หลวงพ่อชา]

  • 66.00 หน้า
  • 17.27 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การเปรียบเทียบสิ่งที่เรารู้จักกับสิ่งทีี่เราไม่รู้จัก หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรม ย่อมเป็นวิธีการอธิบายคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ผลดี เพราะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เห็นหลักความจริงต่างๆชัดเจนขึ้น รู้สึกบันเทิงในธรรมแ...

 • นอกเหนือเหตุผล [หลวงพ่อชา]

  นอกเหนือเหตุผล [หลวงพ่อชา]

  • 73.00 หน้า
  • 8.22 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในทางพุทธศาสนา ให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไร ถ้ามีเพื่ออะไรมันไม่หมด ทางโลกทำอะไรเรียกว่ามันมีเหตุผล พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้ "นอกเหตุเหนือผล" ไม่ว่าจะทำอะไร ปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผล ให้นอกเกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุ...

 • ค้นหาธรรมตามหาใจ

  ค้นหาธรรมตามหาใจ

  • 129.00 หน้า
  • 1.20 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความพ้นทุกข์     หลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานกับการเจริญภาวนามานาน คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผู้รวบรวมแอบบันทึกไว้ จากการได้ฟังบ้างและการอ่านจากหนังสือที่ศิษยานุศิษย์ของท่านเหล่านั้นได้จัดพิมพ์เผยแผ่ไว้ทั้งพระสง...

 • กุญแจภาวนาและตามดูจิต [หลวงพ่อชา]

  กุญแจภาวนาและตามดูจิต [หลวงพ่อชา]

  • 57.00 หน้า
  • 0.77 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมธรรมบรรยาย 2 เรื่อง ของหลวงพ่อชา1. กุญแจภาวนา2. ตามดูจิตดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อชาhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/หลวงพ่อชา

 • พอดี

  พอดี

  • 88.00 หน้า
  • 8.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมปกิณกธรรมสั้นๆ ของ หลวงพ่อชา  สุภัทโท, พระอาจารย์ปสันโน, พระอาจารย์ชยสาโรและโอวาทธรรมของหลวงพ่อชาเรื่อง ธุดงค์-ทุกข์ดง

 • เหนือสิ่งอื่นใด [หลวงพ่อชา]

  เหนือสิ่งอื่นใด [หลวงพ่อชา]

  • 33.00 หน้า
  • 0.69 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมธรรมบรรยาย 2 เรื่อง ของหลวงพ่อชา1. ปลาไม่เห็นน้ำ2. ไม่มีอะไรได้ ไม่มีอะไรเสียดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อชาhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/หลวงพ่อชา

 • In Simple Terms - Ajahn Chah

  In Simple Terms - Ajahn Chah

  • 69.00 หน้า
  • 1.24 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  108 DHAMMA SIMILESVenerable Ajahn ChahTranslated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu       Ajahn Chah was a master at using the apt and unusual simile to explain points of Dhamma. The translations of these similes have been polished as...

 • ตามรอยพระโพธิญาณ

  ตามรอยพระโพธิญาณ

  • 171.00 หน้า
  • 19.08 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "ตามรอยพระโพธิญาณ ชีวิตพระกรรมฐานในป่าพง" เป็นมรดกธรรมอีกเล่มหนึ่งที่เน้นถึงการปฏิบัติชีวิตของนักบวช มีจุดเริ่มแรกจากไม่มีอะไรเลย นอกจากศรัทธาอันแรงกล้า.       ชีวิตพระในวัดหนองป่าพง มีจุดมุ่งหมายอย...

 • ใต้ร่มโพธิญาณ [หลวงพ่อชา]

  ใต้ร่มโพธิญาณ [หลวงพ่อชา]

  • 162.00 หน้า
  • 20.99 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เช้าตรู่วันครู ปี 2535 หลวงพ่อละสังขาร ไปตามกฎธรรมชาติ ศิษย์ต่างรำลึกว่า..... หลวงพ่อมิได้จากไปไหน ภาพลักษณ์แท้จริงของท่านคือ ปฏิทาอันงดงาม และธรรมคำสอนที่ลึกซึ้ง แต่ง่ายต่อการเข้าใจ ยังปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลา    ...

หน้า: 1 2