Skip Navigation Links

ผลการค้นหา สัตยาไสบาบา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • การฝึกสมาธิโดยการใช้แสงสว่างตามแนวทางของสัตยาไสบาบา

  การฝึกสมาธิโดยการใช้แสงสว่างตามแนวทางของสัตยาไสบาบา

  • 17.00 หน้า
  • 1.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การฝึกสมาธิมีหลายรูปแบบ สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นวิธีการฝึกสมาธิที่เสนอแนะโดยท่านสัตยาไสบาบา ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน ท่านยังเป็นนักการศึกษา ท่านสอนหลายอย่าง ในเรื่องของสมาธิ ท่านได้สอนว่า ...

หน้า: 1