Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ศ.ดร.สมภาร พรมทา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • สายลมที่พัดผ่านสุสาน

  สายลมที่พัดผ่านสุสาน

  • 75.00 หน้า
  • 2.80 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ "สายลมที่พัดผ่านสุสาน" เป็นความเรียงว่าด้วยบรรยกาศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชีวิตกับความขัดแย้ง, เพื่อน, ครูกับศิษย์ และปีใหม่กับความหวังใหม่

หน้า: 1