Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รอนแรม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ตามหาออเจ้าและพี่หมื่นแห่งแผ่นดินอยุธยา

  ตามหาออเจ้าและพี่หมื่นแห่งแผ่นดินอยุธยา

  • 165.00 หน้า
  • 2.64 MB
  • -สำนักพิมพ์ บุ๊คส์เอ็กเพรส
  • ฿139.00 ฿119.00

  ซึ่งเป็นบุตรชายของพระโหราธิบดีซึ่งเป็นพระมหาราชครูของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นบุคคลสำคัญของวงการแต่งหนังสือเป็นผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณี เมื่อปี พ.ศ. 2215และพี่หมื่นเป็นน้องชายของศรีปราชญ์ กวีเอกคนสำคัญของไทย   สำหรับหนังสือเล่มนี้ (รอ...

หน้า: 1