Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะ ในประเทศไทย_สุรพงษ์ สมสุข

  พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะ ในประเทศไทย_สุรพงษ์ สมสุข

  • 208.00 หน้า
  • 46.96 MB
  • สุรพงษ์
  • 978-616-455-496-2
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือเรื่อง“พัฒนาการและการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะในประเทศไทย”ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายประการสำคัญต้องการรวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ทั้งหมดนำมาจัดระบบเรียบเรียงไว้ให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบหนังสือวิชาการทางศิลปะเพื่อจัดเก็บความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านประวัติศา...

หน้า: 1