Skip Navigation Links

ผลการค้นหา รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 12 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เวชระเบียนศาสตร์

  เวชระเบียนศาสตร์

  • 190.00 หน้า
  • 3.41 MB
  • แสงเทียน
  • 978-616-279-332-5
  • ฿99.00 ฿69.00

  หนังสือความรู้พื้นฐานทางด้านเวชระเบียนศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากความรู้ ประสบการณ์ การรวบรวมความรู้ และงานวิจัยของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิ...

 • เวชระเบียนสัตว์ป่วย

  เวชระเบียนสัตว์ป่วย

  • 312.00 หน้า
  • 6.16 MB
  • แสงเทียน
  • 978-616-279-741-5
  • ฿169.00 ฿99.00

  หนังสือเวชระเบียนสัตว์ป่วยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการบูรณาการศาสตร์ระหว่างวิชาการด้านเวชระเบียนศาสตร์และการจัดการเวชสารสนเทศ กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกับประวัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการป้องกัน และการรักษ...

หน้า: 1 2