Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ภาวนา อรัญญิก

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 31 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • กลยุทธ์การตลาดร้านกาแฟ ปี2561

  กลยุทธ์การตลาดร้านกาแฟ ปี2561

  • 34.00 หน้า
  • 0.75 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿300.00 ฿300.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ ปี2561

  กลยุทธ์การตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ ปี2561

  • 49.00 หน้า
  • 0.53 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿350.00 ฿350.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดกาแฟผงสำเร็จรูป-ทรีอินวัน ปี2561

  กลยุทธ์การตลาดกาแฟผงสำเร็จรูป-ทรีอินวัน ปี2561

  • 28.00 หน้า
  • 0.41 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดน้ำแร่บรรจุขวด 2561

  กลยุทธ์การตลาดน้ำแร่บรรจุขวด 2561

  • 30.00 หน้า
  • 0.59 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดน้ำอัดลมโคล่า 2561

  กลยุทธ์การตลาดน้ำอัดลมโคล่า 2561

  • 37.00 หน้า
  • 0.85 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿300.00 ฿300.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดฟังก์ชั่นนัลดริ๊งค์ 2561

  กลยุทธ์การตลาดฟังก์ชั่นนัลดริ๊งค์ 2561

  • 27.00 หน้า
  • 0.46 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส 2561

  กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส 2561

  • 27.00 หน้า
  • 0.64 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดกระดาษทิชชู 2561

  กลยุทธ์การตลาดกระดาษทิชชู 2561

  • 27.00 หน้า
  • 0.40 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาดพร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ด 2561

  กลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ด 2561

  • 21.00 หน้า
  • 0.32 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿200.00 ฿200.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาดพร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

 • กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ 2561

  กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ 2561

  • 24.00 หน้า
  • 0.69 MB
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • ฿250.00 ฿250.00

  พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาดพร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุท...

หน้า: 1 2 3 4