Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 1 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ความตาย: พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จ๊อบส์ ปฏิบัติ

  ความตาย: พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จ๊อบส์ ปฏิบัติ

  • 36.00 หน้า
  • 5.51 MB
  • ดีไซน์ ดีไลท์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "จงดำเนินชีวิตให้เปรียบประดุจว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีชีวิตอยู่" ค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามหลักมรณานุสติ จาก 2 บุคคลที่ยิ่งใหญ่ ที่นำเอา "ความตาย" มาเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลก

หน้า: 1