Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ปิยโสภณ

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 9 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ปรัชญามดแดง [ปิยโสภณ]

  ปรัชญามดแดง [ปิยโสภณ]

  • 39.00 หน้า
  • 0.65 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หลายคนคงเห็นพ้องต้องกันว่า มดแดงนั้นมีเลือดนักสู้ ยากที่จะหาสัตว์ชนิดใดเทียบได้ ขณะที่มดแดงกัดใคร ปากมดแดงจะเป็นคีมปากตาย กัดติด ฝังแน่น เป็นการกัดไม่ปล่อย จะหลุดได้ก็แต่ตัว ส่วนหัวยังต่อสู้ ข้อนี้แสดงให้เห็นความเอาจริง ไม่วางสิ...

 • ดวงใจของแม่

  ดวงใจของแม่

  • 22.00 หน้า
  • 0.53 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือน้อยเล่มนี้ เป็นเพียงภาพจำลองชีวิตของคน ๆ หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่ามาจึงนำมาผูกเป็นธรรมนิยายสำหรับครอบครัวข้าพเจ้าขออุทิศสาระประโยชน์ความดีงามที่อาจมีบ้างแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อบูชาคุณงามความดีของหญิงทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่ของชีวิตแม่ผู้สร้าง...

 • เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว

  เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว

  • 23.00 หน้า
  • 0.51 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ธรรมะที่ได้จากผ้าขี้ริ้วมิใช่ธรรมชั้นต่ำแต่อย่างใด หากแต่เป็นธรรมชั้นสูง นั่นคือเทวธรรม ได้แก่ หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัว       ธรรมะที่ได้จากผ้าขี้ริ้ว เป็นธรรมะพื้นฐานของสังคม ของการปกครองของ...

 • อภัยทาน รักบริสุทธิ์

  อภัยทาน รักบริสุทธิ์

  • 30.00 หน้า
  • 0.63 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         อดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ อนาคตอยู่ที่ปัจจุบัน การกระทำในปัจจุบัน เป็นเครื่องกำหนดอนาคตของเรา       วิธีคิด  มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคน เรามักได้ยินเสมอว่าแพ้หรือชนะ อยู่ที่กำลังใจ แท้จริงแล้ว คำว่า ...

 • เครียดได้ก็หายได้

  เครียดได้ก็หายได้

  • 15.00 หน้า
  • 2.86 MB
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ "เครียดได้ ก็หายได้" เล่มนี้ เป็นผลงานของพระเดชพระคุณพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เนื้อหาภายในเล่มได้พูดถึงสาเหตุของความเครียดและวิธีคลายเครียดตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อคลายเครียดได้...

 • เครียดได้ก็หายได้ [ปิยโสภณ]

  เครียดได้ก็หายได้ [ปิยโสภณ]

  • 21.00 หน้า
  • 1.85 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  แนะนำวิธีคลายเครียดตามหลักของสมาธิและวิธีกำจัดความเครียดด้วยหลักของปัญญา ๗ ประการ คือ ๑. กล้าเผชิญความจริง๒. เข้าใจเรื่องของอารมณ์ตนและคนอื่น๓. ไม่คาดหวัง แต่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง๔. ปิด-เปิด ประตูรับรู้ให้เป็นเวลา๕. อย่านำเรื่องของคนอื่นม...

 • ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

  ความรักสัมผัสได้ด้วยใจ

  • 18.00 หน้า
  • 1.20 MB
  • ธรรมสภา
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

               สิ่งที่ละเอียดอ่อน มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ด้วยใจ ความรัก...ไม่มีราคา ความรัก...มีแต่คุณค่าของหัวใจวัตถุสิ่งของราคาสูง อาจมิได้มีความหมายอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับ...ความรัก..

 • มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย [ปิยโสภณ]

  มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย [ปิยโสภณ]

  • 17.00 หน้า
  • 6.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย เล่มนี้ เป็นผลงานของ ท่านปิยโสภณ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการให้อภัยทาน และการให้อโหสิกรรมแก่คนและสัตว์ เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นภัยติดต่อกันข้ามภพข้ามชาติ  มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช...

 • ชำระจิต พิชิตกรรม

  ชำระจิต พิชิตกรรม

  • 31.00 หน้า
  • 6.92 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  แนะวิธีการฝึกจิตพิชิตกรรมร้าย หนังสือเล่มนี้จักช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปคิดพิจารณา เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขอให้ดำรงชีวิตอย่างมี ความสุข มีแต่ความจริงใจต่อกัน กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม อันจะนำพาตนเองและสังคมให้มีความสงบสุขตลอดไปหนังสือเล่มนี้เป...

หน้า: 1